contrans.biz

CONTRANS DGL LOJİSTİK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

faydalı bilgiler

Merak Ettiğiniz Konulara Bu Sayfadan Ulaşabilirsiniz

DESİ (Hacim) HESABI

En x Boy x Yükseklik / 3000
Kargonun ağırlık ya da ds ölçülerinden hangisi fazla ise
fiyatlandırma bu ölçü üzerinden yapılır.

 

desi_hesabi

Taşımacılıkta, taşınan yükün ağırlığı ile birlikte hacmi yani kapladığı alan da önem göstermektedir. Bu nedenle taşıma çeşitlerine göre metreküp bazında minimum ağırlıklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

desi hesaplama

INCOTERMS

Incoterms hakkında detay tablo görmek için lütfen TIK‘layınız.

KARGO TAŞIMA ŞARTLARI

Özel Şartlarda / Taahhütnameli Taşınan Kargolar

 • Her türlü yiyecek maddesi
 • Kolay kırılabilen veya kolayca bozulabilecek, hasara uğrayabilecek maddeler
 • Ambalajı yetersiz kargolar (Taşınması sırasında uygun olmayan ambalaj sebebi ile zarar görme ihtimali olan kargolar)
 • Kuru buz veya buz torbası içerisinde kan – doku – serum örnekleri (Tıbbi tetkik – analiz amaçlı olarak taşınmak üzere ve bulaşıcı – toksik nitelik taşımadıklarına dair gönderenden alınacak bir taahhütname ile taşınmalıdır.)
 • Sıvı Deterjan (Ambalajı yeterli olmalıdır)
 • Orijinal ambalajları dışında her türlü elektronik malzeme (Orijinal ambalaj açıldıktan sonra tekrar aynı ambalajla taşınan kargolar orijinal olarak kabul edilmemektedir.)

Taşınması Yasak Kargolar

 

 • Para, çek, senet, hisse senedi ve hamilinin elinde değer kazanacak türden değerli kağıtlar
 • Altın, gümüş, değerli taşlar, mücevherler ve benzeri değerli maddeler
 • Kişileri tehlikeye düşürebilecek, diğer kargoları kirletebilecek / bozabilecek, kendiliğinden veya kolayca parlayıp alevlenebilecek / patlayabilecek ve bunlara benzer tehlikeli maddeler
 • Kanun, tüzük ve kararlarla alınması, satılması, taşınması veya elden ele geçmesi yasak edilen her türlü maddeler
 • Afyon, morfin, kokain vb. uyuşturucu maddeler
 • Mektup veya bu mahiyetteki kağıtlar, üzerinde haberleşmeye ait işaretler / yazılar bulunan zarflar (TC Posta Kanunu)
 • Canlı hayvan, organ ve cenaze

TEHLİKELİ MADDELER

Tehlikeli madde veya tehlikeli yük taşımacılığı sırasında size yardımcı olacağına inandığımız tablo için lütfen TIK‘layınız.

KONTEYNER ÖLÇÜLERİ

konteyner ölçüleri

ULUSLARARASI KARAYOLU TIR ÖLÇÜLERİ

TIR olculeri

DENİZ TİCARETİ, İTH./İHR. TERİMLERİ

Deniz Ticareti, ithalat ve ihracat ile ilgili terim ve açıklamalar için TIK‘layınız

İTH./İHR. İŞLEMLERİNDE GEREKEN BELGELER

Gümrük İdaresine Verilecek Firma Dosyası için Evrak Listesidir.

 • Vekâletname1 adet noter tasdikli
 • Kuruluş sicil gazetesi 1 adet noter tasdikli
 • Vergi mükellefiyet yazısı 1 adet
 • İmza yetkilisinin nüfus cüzdanı sureti 1 adet noter tasdikli
 • İmza sirküleri 1 adet noter tasdikli
 • Faaliyet belgesi 1 adet
 • Firma antetli kağıdı

İhracat işlemlerinde yukarıdakilere ilave olarak;

 

 • İlgili Birlik Üyelik Kartı
 • Maliye Tasdikli Türkçe Fatura
 • İlk işlem için Firma Kaşesi Firma Antetli Kağıdı

SİGORTA NAKLİYAT POLİÇE İSTİSNALARI

1. Sigorta konusu emtianın özelliği gereği yetersiz veya uygun olmayan ambalajlama nedeniyle meydana gelebilecek ziyan, hasar ve masrafları teminat kapsamından hariç olacaktır.

2. Sevkiyat esnasında gerçekleştirilecek sevkiyatın mutat seyri dışındaki ara depolamalar teminat kapsamından hariç olacaktır. Ancak son varma yerindeki gümrük depolarında beklemelerde, karayolu ve denizyolu taşımalarında 60 gün, havayolu taşımalarında da 30 gün süre ile teminat geçerli olacaktır. Bu sürelerin aşılması halinde teminatın devamı mümkün olmayacaktır.

3. Karayolu ile yapılacak taşımalar için teminat, taşımalarının kapalı kasa kamyon veya tenteli treyler ile yapılması şartı ile geçerli olacaktır. Tenteli treylerin brandasının yırtık, delik, su geçirmezlik vasfını kaybetmiş olması halinde ıslanma rizikosu teminat kapsamının dışında olacaktır. Açık kasalı, emtianın üzerine branda çekilmiş kamyonlarla yapılacak taşımalar için geniş teminat verilmesi mümkün olamayacaktır.

4. Denizyolu ile yapılacak taşımalarda emtianın güvertede taşınması teminata dahil olmayıp ön onaya bağlıdır.

5. Sigortalı emtiada sühunet farklılığı atmosferik şartların etkisiyle meydana gelen hasar ve ziyan ile ağırlık ve hacim kaybı, yükleme ve boşaltma limanlarında yapılan ölçümler arasındaki farklılıklar, oksidasyon, paslanma, vezin kaybı ve malın tabii mahiyetine ilişkin her türlü hasar ve ziyanlar kesin olarak sigorta kapsamından hariçtir.

6. Her türlü nükleer malzeme ile ilgili meydana gelebilecek her türlü (dolaylı veya dolaysız) ziyan, hasar, masraf ve sorumluluk talepleri teminat dışıdır.

7. İş makinelerinin kendi tekerlekleri üzerinde hareket etmesi sonucu oluşacak hasarlar teminat haricidir.

8. Kargo firmalarına verilerek yaptırılacak olan taşımaların teminata dahil olabilmesi için sigortacının ön onayının alınması şarttır.

9. Abonman sözleşmesi tanzim tarihi itibarıyla, 2 ay içinde herhangi bir bildirim yapılmaması durumunda teminat otomatik olarak sona erer.

10. Abonman sözleşmeleri 3’er aylık dönemlerde hasar/prim oranı açısından değerlendirilerek, bu oranın %50’yi geçmesi durumunda fiyat ve şartlarda değişiklik yapılabilir.

11. Sigortalının bizzat kendisinin ve/veya kanuni temsilcilerinin ve/veya istihdam ettiği kişilerin hilesi, kastı veya ağır kusurunun sebep olduğu hasar ve ziyan teminat haricidir.

12. Çevre kirliliği, sızıntı, bulaşma vb. ile ilgili meydana gelebilecek her türlü (dolaylı/direkt) ziyan, hasar, masraf ve sorumluluk talepleri teminat dışıdır.

13. Taşımaların sigortalının kendi araçlarıyla yapılması halinde, sevkiyat sırasında konaklama yapılması durumunda, nakil aracının konaklama yerinin otoparkına veya emniyetli, sürekli gözetim altında tutulan bir alana park edilmesi ve aracın kısa süreli terk edilmesi durumunda dahi hırsızlığı önlemek açısından tüm tedbirlerin alınması zorunludur. Aksi takdirde, mutat sefer sahası içindeki beklemeler sırasında meydana gelebilecek hırsızlık rizikosu teminat kapsamı dışındadır.

14. İç savaş, ihtilal, isyan vb. durumlardan doğan iç kargaşaların neticeleri ve korsanlık sigorta dışındadır.

15. Yasak ve gizli ticaret, kaçakçılık, emtianın ithal, ihraç veya transitine müteallik kanun ve nizamlara aykırılık, hakikat hilafı beyan.

16. Kur ve rayiç farkları veya faiz kayıpları, teslim etmemekte temerrüt veya geç teslim tazminatı kârdan mahrumiyet teminat dışıdır.

17. Taşımanın tüzel kişiliğe haiz bir nakliyeci tarafından yapılması şarttır, gerçekleşen hasarda rücu hakkı saklıdır.

18. Irak, Afganistan, İran ve Suriye’ye yapılacak taşımalar teminat haricidir.

19. SANCTION KLOZ: Belarus (Beyaz Rusya), Burma (Myanmar), Küba, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Somali, Zimbabwe ve Sudan’a yapılacak sevkiyatlar teminat kapsamı dışında olup, gerektiğinde sefer başlangıcı öncesinde sigortacının onayı esastır. (Bu kapsamda olan ülkeler sürekli değişebilmektedir)

HASAR ANINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

 • Aracınız bir hasara uğradığında;
 • Taraflar arasında Anlaşmalı Tutanak hazırlayın. (Aracınızda mutlaka Anlaşmalı Tutanak bulundurun)
 • Anlaşmalı tutanağın yanı sıra her iki tarafın ehliyet ve ruhsat fotokopileri alınmalıdır. Eğer bu evraklara ulaşamıyorsanız, sigorta şirketinin bu evrakları temin edebilmesi için sürücü iletişim bilgilerini en doğru şekilde alın.
 • Taraflar arası anlaşmazlık var ise trafik polisinin yardımına başvurun.
 • Karşı tarafın alkollü olması, ehliyetinin olmaması veya her türlü anlaşmazlıkta polise başvurun ve Kaza Tespit Tutanağı tutun. Polisin tuttuğu tüm zabıtlarda alkol raporu alınır.
 • Tek taraflı bir hasarınız var ise en yakın polis karakoluna başvurarak Görgü Tespit Tutanağı tutturun.
 • Far kırılması, tampon çiziği gibi ufak diye nitelendirebileceğimiz hasarlarda, işlemler beyan ile de yürütülebilmektedir.

 

Hasarınızın neticelenmesi için gerekli diğer evraklar:

 • Ruhsat Fotokopisi ( Taraflar arası hasarlarda mutlaka her iki tarafın da ruhsat fotokopisi gereklidir.)
 • Ehliyet Fotokopisi (Taraflar arası hasarlarda mutlaka her iki tarafın da ehliyet fotokopisi gereklidir.)
 • Poliçe Fotokopisi (Taraflar arası hasarlarda mutlaka her iki tarafın da poliçe fotokopisi gereklidir.)
 • Aracın hasarlı halde çekilmiş fotoğrafları • Alkol raporu (Polis zabıtı tutuldu ise alkol raporu gereklidir.)

Hizmetlerimiz

Sorun Yardımcı Olalım

Bilgi almak istediğiniz konularda lütfen bizimle irtibat kurmaktan çekinmeyiniz. Danışmanlarımız 24 saat içinde geri dönüş yapacaklardır.

operation@contrans.biz